دانلود سریال کره ای

دانلود برنامه رانینگ من Running Man قسمت 399 | بیاتوکره - دانلود فیلم و سریال کره ای

کانال تلگرام ما ما را از طریق کانال دنبال کنید.
آدرس ثابت سایت : Bia2K.ir
دوشنبه 31 اردیبهشت 1397

دانلود برنامه رانینگ من Running Man قسمت 399

دسته بندی : 5. برنامه کره ای تاریخ : شنبه 22 اردیبهشت 1397

دانلود برنامه رانینگ من | Running Man 2015 با زیرنویس فارسی

دانلود قسمت 399 برنامه ی Running Man اضافه شد

زیرنویس فارسی قسمت 390.1.2 اضافه شد

 

توضیحات:

برنامه ی بسیار شاد Working Man | Running Man با زیرنویس انگلیسی که یک برنامه ی ورزشی و طنزه و اعضای Working Man | Running Man در قسمت های مختلف با آیدل ها یا اعضای خود برنامه مسابقه میدن که واقعا هیجان انگیز و نفس گیره..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود لینک مستقیم اینجا را کلیک کنید (همه قسمت ها)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قسمت 001 تا 023

 قسمت 024 تا 074

 قسمت 075 تا 126

 قسمت 127 تا 153

 قسمت 153 تا 188

 قسمت 190 تا 250

 قسمت 251 تا 320

 قسمت 321 تا 350

E351 Uploadboy  – Upera

E352 Uploadboy  – Upera

E353 Uploadboy  – Upera

E354  :  Uploadboy  – Upera

E355  :  Uploadboy  – Upera

E356  :  Uploadboy  – Upera

E357  :  Uploadboy  – Upera

E358  :  Uploadboy  – Upera

E359  :  Uploadboy  – Upera

E360  :  Uploadboy  – Upera

E361  :  Uploadboy  – Upera

E362  :  Uploadboy  – Upera

E363  :  Uploadboy  – Upera

E364  :  Uploadboy  – Upera

E365  :  Uploadboy  – Upera

E366  :  Uploadboy  – Upera

E367  :  Uploadboy  – Upera

E368  :  Uploadboy  – Upera

E369  :  Uploadboy  – Upera

E370  :  Uploadboy  – Upera

E371  :  Uploadboy  – Upera

E372  :  Uploadboy  – Upera

E373  :  Uploadboy  – Upera

E374  :  Uploadboy  – Upera

E375  :  Uploadboy  – Upera

E376  :  Uploadboy  – Upera

E377  :  Uploadboy  – Upera

E378  :  Uploadboy  – Upera

E379  :  Uploadboy  – Upera

E380  :  Uploadboy  – Upera

E381  :  Uploadboy  – Upera

E382  :  Uploadboy  – Upera

E383  :  Uploadboy  – Upera

E384  :  Uploadboy  – Upera

E385  :  Uploadboy  – Upera

E386  :  Uploadboy  – Upera

E387  :  Uploadboy  – Upera

E388  :  Uploadboy  – Upera

E389  :  Uploadboy  – Upera

E390  :  Uploadboy  – Upera

E391  :  Uploadboy  – Upera

E392  :  Uploadboy  – Upera

E393  :  Uploadboy  – Upera

E394  :  Uploadboy  – Upera

E395  :  Uploadboy  – Upera

E396  :  Uploadboy  – Upera

E397  :  Uploadboy  – Upera

E398  :  Uploadboy  – Upera

E399  :  Uploadboy  – Upera

کلیک جهت مشاهده لـیست مهمانان هر قسمت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود لینک مستقیم اینجا را کلیک کنید (همه قسمت ها)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود زیرنویس فارسی برنامه رانینگ من | Running Man 2015

*** این برنامه فقط در تعداد اپیزود های محدودی ترجمه میشه***

منبع زیرنویس : تیم ترجمه آریرانگفا – انجمن هواداران کی پاپ و سایت بیاتوکره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سال ۲۰۱۱

قسمت 02

قسمت ۴۶
قسمت ۴۷
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سال ۲۰۱۲

قسمت ۰۹۱
قسمت ۰۹۲
قسمت ۰۹۳
قسمت ۰۹۴
قسمت ۰۹۵
قسمت ۰۹۶
قسمت ۰۹۷
قسمت ۰۹۸
قسمت ۰۹۹
قسمت ۱۰۰
قسمت ۱۰۱
قسمت ۱۰۲
قسمت ۱۰۳
قسمت ۱۰۴
قسمت ۱۰۸
قسمت ۱۱۵
قسمت ۱۲۰
قسمت ۱۲۱
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سال ۲۰۱۳

قسمت ۱۲۷
قسمت ۱۳۵
قسمت ۱۳۸

قسمت 147
قسمت ۱۵۱

قسمت ۱۵۶
قسمت 158

قسمت 159

قسمت ۱۶۰
قسمت ۱۶۱
قسمت ۱۶۲
قسمت ۱۶۳
قسمت ۱۶۶
قسمت ۱۶۷
قسمت ۱۶۸
قسمت ۱۶۹
قسمت ۱۷۰
قسمت ۱۷۱
قسمت ۱۷۲
قسمت ۱۷۵
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سال ۲۰۱۴

قسمت ۱۸۱
قسمت 184

قسمت ۱۸۸
قسمت ۱۸۹
قسمت ۱۹۰
قسمت ۱۹۱
قسمت ۱۹۵
قسمت ۱۹۸
قسمت ۲۰۰
قسمت ۲۰۱
قسمت ۲۰۲
قسمت ۲۰۳
قسمت ۲۰۴
قسمت ۲۰۵
قسمت ۲۰۶
قسمت ۲۰۷
قسمت ۲۰۸
قسمت ۲۰۹
قسمت ۲۱۱
قسمت ۲۱۲
قسمت ۲۱۳
قسمت214

قسمت ۲۱۵
قسمت ۲۱۹
قسمت ۲۲۱
قسمت ۲۲۳
قسمت ۲۲۵

ــــــــــــــــــــــــــ
سال ۲۰۱۵

قسمت ۲۲۸
قسمت ۲۲۹
قسمت ۲۳۰
قسمت ۲۳۳
قسمت ۲۳۶
قسمت ۲۳۷
قسمت ۲۴۰
قسمت ۲۴۲
قسمت ۲۴۸
قسمت ۲۴۹
قسمت ۲۵۰
قسمت ۲۵۱
قسمت ۲۵۳
قسمت ۲۵۴
قسمت ۲۵۵
قسمت ۲۵۶
قسمت ۲۶۳
قسمت ۲۶۵
قسمت ۲۶۶
قسمت ۲۶۸

قسمت ۲۷۱
قسمت ۲۷۲
قسمت ۲۷۳

قسمت ۲۷۴

قسمت ۲۷۵
قسمت ۲۷۸
قسمت ۲۷۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سال ۲۰۱۶

قسمت ۲۸۰
قسمت ۲۸۱
قسمت ۲۸۲
قسمت ۲۸۳
قسمت ۲۸۴
قسمت ۲۸۹
قسمت ۲۹۰
قسمت ۲۹۱
قسمت ۲۹۳
قسمت ۲۹۴

قسمت 295 جدید
قسمت ۲۹۷

قسمت ۲۹۸

قسمت ۲۹۹
قسمت ۳۰۰
قسمت ۳۰۲
قسمت ۳۰۳
قسمت ۳۰۴
قسمت ۳۰۶
قسمت ۳۰۷
قسمت ۳۱۰
قسمت ۳۱۱
قسمت ۳۱۴
قسمت ۳۱۵
قسمت ۳۱۶
قسمت ۳۱۹
قسمت ۳۲۰

قسمت ۳۲۲
قسمت ۳۲۴
قسمت ۳۲۷
قسمت ۳۲۸

قسمت ۳۳۰

قسمت 333

قسمت ۳۳۴
قسمت 336

قسمت ۳۴۱
قسمت331
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سال ۲۰۱۷

قسمت ۳۵۷

قسمت ۳۶۰

قسمت ۳۶۱

قسمت ۳۶۲

قسمت ۳۶۳

قسمت ۳۶۷

قسمت ۳۶۸

قسمت 372

قسمت 374

قسمت375

قسمت376

قسمت۳۷۷

قسمت 378

قسمت 382

قسمت 383

قسمت 384

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سال
2018

قسمت 385.6.8.9

قسمت 390.1.2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زیرنویس انگلیسی

  E163 | E170 | E212 | E228 l E229 l E230 l E231 l E232 l E233 i E234 l E235 l E236 l E237 l E238
E239 l E240 l E241 l E242 l E243 l E244 l E245 l E246 l E247 l E248 l E249
E250 l E251 l E252 l E253 l E254 | E255 | E256 | E257 | E258E259 | E260
E261 | E262 | E263 | E264 l E265 l E266 l E267 | E268.9 l E270 l E271 | E272
  E273 l E274 l E275 l E276 | E277.8 | E279 | E280E281.E282 | E283 | E284

E285E286 | E287.8.9 | E290 | E291 | E292 | E293 | E294 | E295 | E296 | E297

E298 | E299 | E300 | E301 | E302 | E303 | E304 | E305 | E306 | E307 | E308 | E309

E310E311.13E314.6E317E318 –  E319.320E321E322  – E323.4E325

E326E327E328E329E330E331E332E333E334E335E336

E337E338E339E340E341E342E343E344E345E346E347

E348E349E350E351E352.3E354E355.6E357E358.9E360

E361E362E363E364E365.6.7E368.9.70E371E372.3E374

E379

کانال رسمی سایت بیاتوکره
250,367 views مشاهده
صفحه اصلی
دیدگاه کاربران انتشار یافته : 2,129 - در انتظار بررسی : 6
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

Captcha loading...

SoHeiL
(0)(0)
مهدی
شنبه , 29 اردیبهشت 1397
پاسخ

سلام خسته نباشین کی ادامه قسمتای ۳۹۰.۹۱.۹۲رو میزنین ؟میشه سرییییییع بزنین مردم از انتظار

SoHeiL
(0)(0)
noora
پنج شنبه , 27 اردیبهشت 1397
پاسخ

لطفا هر کی به تلگرام دست رسی داره زیرنویس قسمت های جدید بزاره لطفا

SoHeiL
(0)(0)
Bits
پنج شنبه , 27 اردیبهشت 1397
پاسخ

سلام میشه 77 رو که آیو توشه ساب بزنین؟ **

SoHeiL
(2)(0)
Pcy
پنج شنبه , 27 اردیبهشت 1397
پاسخ

سلام ، میشه لطفا قسمت 77 رو ساب فارسی بزنین :((

SoHeiL
(1)(0)
shadi
سه شنبه , 25 اردیبهشت 1397
پاسخ

400 :)

SoHeiL
(0)(0)
afarin
دوشنبه , 24 اردیبهشت 1397
پاسخ

خسته نباشید، ممنون از زیرنویس های خوبتون، لطفا قسمت 285 را هم ترجمه کنید.

SoHeiL
(1)(0)
Sahar
دوشنبه , 24 اردیبهشت 1397
پاسخ

سلام لطفا قسمت ۴۰۰ رو بذارین

SoHeiL
(0)(0)
Mina
دوشنبه , 24 اردیبهشت 1397
پاسخ

سلام
میشه لطفا قسمت 398 را بزارید


امارگیر سایت
رفتن به نوارابزار